ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾಹಿತಿ
Skip Navigation Links

ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ..

ಹವಾಮಾನ:
ಮುನ್ಸೂಚನೆ:
ಇದರ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ:
ಪ್ರಾಂತ:
ಜಿಲ್ಲೆ:
ತಾಲ್ಲೂಕು:
ಹೋಬಳಿ:


ಹವಾಮಾನ ವಿವರಗಳುಮಳೆಯ ವಿವರಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಮಳೆಯಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು ಮಳೆ : ಮಳೆಯಿಲ್ಲ


ಬಳಕೆದಾರ ರಚಿಸಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.೨೦೦ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿದ್ದು; ಅಪಾರವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳ: ವಿಜಯಪುರ
ಓದಿರಿ


ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ: 13-Dec-2019

ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರವಾಹ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಲಹೆಗಳು,
8/14/2013 7:30:03 PM

ಓದಿರಿ

ಒಟ್ಟು ಸಂದರ್ಶಕರ ಎಣಿಕೆ : 3118026 ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ ಸಮಯ : 13/12/2019 12:03:29 AM